Souhlas s pořízením a užitím fotografií osoby

Jakožto účastník/ účastnice zážitkového večeru malování ArtMoment

výslovně souhlasím s tím, aby

ArtMoment s.r.o.
IČ: 14104156
DIČ: CZ14104156
se sídlem: Pod Cihelným vrchem 1030, 264 01 Sedlčany
kontaktní údaje:
e-mail: info@artmoment.cz
telefon: 732 213 484
web: www.artmoment.cz

(dále jen „pořizovatel“) pořídil fotografie mé osoby v průběhu zážitkového večera malování ArtMoment.

Souhlasím s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, sociální sítě, tiskoviny).

Rovněž souhlasím s tím, aby pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů pořizovatele.

Souhlasím s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

Tento svůj souhlas jsem oprávněn/a kdykoli odvolat, a to zasláním odvolání souhlasu písemně nebo elektronicky na jeden z výše uvedených kontaktů pořizovatele.

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a prostřednictvím webového rozhraní pořizovatele s ním dobrovolně souhlasím.